Anka Gold IQ

Anka Gold IQ Stage 4
Anka Gold IQ Stage 4

Cho trẻ 3-6 tuổi

Giá:

400g: 215.000 ₫

900g: 438.000 ₫

0 ₫
Xem chi tiết
Phát Triển Trí Não
Hệ dưỡng chất Geni-IQ126TM bao gồm DHA, ARA, kết hợp với Taurin,
nhóm Vitamin (B6, B12, E), Axit Folic và khoáng chất Fe, Zn giúp phát triển trí não của bé,
tăng cường khả năng nhận biết và bảo vệ sức khỏe não.
 
 
 

Anka Gold Grow

Anka Gold Grow Stage 4
Anka Gold Grow Stage 4

Cho trẻ 3-6 tuổi

Giá:

900g: 345.000 ₫

0 ₫
Xem chi tiết
Chiều Cao & Cân Nặng
Gro.Up MaxTM công thức đặc thù bao gồm: Protein, các chất béo tốt,
hàm lượng Canxi cộng hưởng cùng nhóm dưỡng chất vi lượng: nhóm các Vitamin (A, B, D, E, K),
Biotin, axit Folic, Photpho và Mg giúp trẻ phát triển thể chất tối ưu.
 

Anka Gold IQ

Anka Gold IQ Stage 3
Anka Gold IQ Stage 3

Cho trẻ 12-36 tháng

Giá:

400g: 210.000 ₫

900g: 429.000 ₫

0 ₫
Xem chi tiết
Anka Gold IQ Stage 2
Anka Gold IQ Stage 2

Cho trẻ 6-12 tháng

Giá:

400g: 217.000 ₫

900g: 451.000 ₫

0 ₫
Xem chi tiết
Anka Gold IQ Stage 1
Anka Gold IQ Stage 1

Cho trẻ từ 0-6 tháng.

Giá:

400g: 221.000 ₫

900g: 460.000 ₫

0 ₫
Xem chi tiết
Phát Triển Trí Não
Hệ dưỡng chất Geni-IQ126TM bao gồm DHA, ARA, kết hợp với Taurin,
nhóm Vitamin (B6, B12, E), Axit Folic và khoáng chất Fe, Zn giúp phát triển trí não của bé,
tăng cường khả năng nhận biết và bảo vệ sức khỏe não.
 
 
 

Anka Gold Grow

Anka Gold Grow Stage 3
Anka Gold Grow Stage 3

Cho trẻ 12-36 tháng

Giá:

400g: 162.000 ₫

900g: 337.000 ₫

0 ₫
Xem chi tiết
Anka Gold Grow Stage 2
Anka Gold Grow Stage 2

Cho trẻ 6-12 tháng

Giá:

400g: 167.000 ₫

900g: 347.000 ₫

0 ₫
Xem chi tiết
Anka Gold Grow Stage 1
Anka Gold Grow Stage 1

Cho trẻ 0-6 tháng

Giá:

400g: 169.000 ₫

900g: 349.000 ₫

0 ₫
Xem chi tiết
Chiều Cao & Cân Nặng
Gro.Up MaxTM công thức đặc thù bao gồm: Protein, các chất béo tốt,
hàm lượng Canxi cộng hưởng cùng nhóm dưỡng chất vi lượng: nhóm các Vitamin (A, B, D, E, K),
Biotin, axit Folic, Photpho và Mg giúp trẻ phát triển thể chất tối ưu.